Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
135926

Ý kiến thăm dò

Hội nghị tổng kết đảng bộ xã Vạn Thiện

Ngày 20/12/2022 08:38:26

ĐẢNG BỘ XÃ VẠN THIỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023.

Ngày 18/12/2022, tại trung tâm học tập cộng đồng xã Vạn thiện, Đảng bộ xã Vạn Thiện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy xã Vạn Thiện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong chỉ đạo đã bám sát Nghị quyết, chương trình công tác và được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Hệ thống chính trị trong nội bộ đoàn kết, đội ngũ cán bộ, công chức tự tin trong giải quyết công việc, tình hình nhân dân ổn định và tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý chính quyền không có điểm nóng, sự việc, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng xẩy ra trên địa bàn, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân giảm so với những năm trước.

Đồng chí Đồng Khắc Hùng – Bí thư đảng ủy khai mạc hội nghị

Kinh tế có sự tăng trưởng cao hơn năm trước, tổng thu ngân sách năm 2022 đạt hơn 5,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân ước đạt hơn 51.236.000 đồng/người/năm (đạt 102% kế hoạch); Tổng diện tích gieo cấy cây lúa 554,5ha, sản lượng lương thực đạt 3240 tấn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển đàn trâu bò 205 con, đàn lợn 700 con, đàn gia cầm 60.000 con. Ngành nghề dịch vụ phát triển toàn xã có 42 người đi xuất khẩu lao động, trên 170 lao động làm dịch vụ buôn bán, trên 620 lao động làm ăn xa, hơn 100 lao động làm công ty, các khu công nghiệp trong huyện, các ngành nghề dịch vụ ước đạt 221,9 tỷ đồng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đạt nhiều kết tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 90,3%, giữ vững danh hiệu 5/5 thôn văn hóa. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện tỉ lệ hộ nghèo trong xã 2,1%, hộ cận nghèo 5,5%.. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế được quan tâm, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Tình hình chính trị tiếp tục được giữ vững, công tác quân sự - quốc phòng được chú trọng; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên. Chỉ đạo triển khai tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đúng kế hoạch đề ra, sinh hoạt định kỳ của các chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Trong năm kết nạp 7 đảng viên mới nâng tổng số Đảng viên toàn đảng bộ là 219 đồng chí. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều chuyển biến. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy các kết quả đạt được năm 2022, năm 2023 Đảng bộ xã Vạn Thiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

Thu nhập xã hội toàn xã đạt 316,7 tỷ đồng

Tổng sản lượng lương thực 3.406 tấn

Thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng

Giữ vững danh hiệu các thôn văn hóa

Hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 95% trở lên

Xây dựng thành công 2 thôn kiểu mẫu.

Phấn đấu mỗi chi bộ kết nạp được 1 đảng viên mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, 7 chi bộ và 35 cá nhân đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trong năm vừa qua.

Hội nghị tổng kết đảng bộ xã Vạn Thiện

Đăng lúc: 20/12/2022 08:38:26 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ XÃ VẠN THIỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023.

Ngày 18/12/2022, tại trung tâm học tập cộng đồng xã Vạn thiện, Đảng bộ xã Vạn Thiện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy xã Vạn Thiện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong chỉ đạo đã bám sát Nghị quyết, chương trình công tác và được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Hệ thống chính trị trong nội bộ đoàn kết, đội ngũ cán bộ, công chức tự tin trong giải quyết công việc, tình hình nhân dân ổn định và tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý chính quyền không có điểm nóng, sự việc, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng xẩy ra trên địa bàn, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân giảm so với những năm trước.

Đồng chí Đồng Khắc Hùng – Bí thư đảng ủy khai mạc hội nghị

Kinh tế có sự tăng trưởng cao hơn năm trước, tổng thu ngân sách năm 2022 đạt hơn 5,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân ước đạt hơn 51.236.000 đồng/người/năm (đạt 102% kế hoạch); Tổng diện tích gieo cấy cây lúa 554,5ha, sản lượng lương thực đạt 3240 tấn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển đàn trâu bò 205 con, đàn lợn 700 con, đàn gia cầm 60.000 con. Ngành nghề dịch vụ phát triển toàn xã có 42 người đi xuất khẩu lao động, trên 170 lao động làm dịch vụ buôn bán, trên 620 lao động làm ăn xa, hơn 100 lao động làm công ty, các khu công nghiệp trong huyện, các ngành nghề dịch vụ ước đạt 221,9 tỷ đồng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đạt nhiều kết tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 90,3%, giữ vững danh hiệu 5/5 thôn văn hóa. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện tỉ lệ hộ nghèo trong xã 2,1%, hộ cận nghèo 5,5%.. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế được quan tâm, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Tình hình chính trị tiếp tục được giữ vững, công tác quân sự - quốc phòng được chú trọng; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên. Chỉ đạo triển khai tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đúng kế hoạch đề ra, sinh hoạt định kỳ của các chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Trong năm kết nạp 7 đảng viên mới nâng tổng số Đảng viên toàn đảng bộ là 219 đồng chí. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều chuyển biến. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy các kết quả đạt được năm 2022, năm 2023 Đảng bộ xã Vạn Thiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

Thu nhập xã hội toàn xã đạt 316,7 tỷ đồng

Tổng sản lượng lương thực 3.406 tấn

Thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng

Giữ vững danh hiệu các thôn văn hóa

Hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 95% trở lên

Xây dựng thành công 2 thôn kiểu mẫu.

Phấn đấu mỗi chi bộ kết nạp được 1 đảng viên mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, 7 chi bộ và 35 cá nhân đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trong năm vừa qua.

Người tốt, việc tốt