Truy cập

Hôm nay:
123
Hôm qua:
153
Tuần này:
123
Tháng này:
4431
Tất cả:
175844

Ý kiến thăm dò

danh sách cán bộ công chức xã Vạn thiện

Ngày 19/12/2022 11:24:42

CHỨC DANH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ VẠN THIỆN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1.

Hoàng Văn Khiêu

Chủ tịch UBND

0913338981

2.

Lương Văn Tùng

Phó CT UBND

0978433425

3.

Nguyễn Hữu Phi

Trưởng công an

0984393415

4.

Nguyễn Khắc Văn

Chỉ huy trưởng QS

0972771470

5.

Lê Trạc Hoàng

Công chức VP

0948479836

6.

Lê Thị Nhàn

Công chức VP-TK

0978645612

7.

Lê Thị Thúy

Công chức ĐC -XD

0397373161

8.

Đồng Thị Hương Giang

Công chức ĐC NN

0913338936

9.

Đào Xuân Lực

Công chức TP-HT

0364780289

10.

Nguyễn Hoài Nam

Công chức VHXH

0946816546

11.

Đỗ Thị Phương

Công chức LĐ-TBXH

0984525670

12.

Phạm Thị Loan

Công chức KTNS

0845994229

CHỨC DANH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ VẠN THIỆN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1.

Hoàng Văn Khiêu

Chủ tịch UBND

0913338981

2.

Lương Văn Tùng

Phó CT UBND

0978433425

3.

Nguyễn Hữu Phi

Trưởng công an

0984393415

4.

Nguyễn Khắc Văn

Chỉ huy trưởng QS

0972771470

5.

Lê Trạc Hoàng

Công chức VP

0948479836

6.

Lê Thị Nhàn

Công chức VP-TK

0978645612

7.

Lê Thị Thúy

Công chức ĐC -XD

0397373161

8.

Đồng Thị Hương Giang

Công chức ĐC NN

0913338936

9.

Đào Xuân Lực

Công chức TP-HT

0364780289

10.

Nguyễn Hoài Nam

Công chức VHXH

0946816546

11.

Đỗ Thị Phương

Công chức LĐ-TBXH

0984525670

12.

Phạm Thị Loan

Công chức KTNS

0845994229

Người tốt, việc tốt