Truy cập

Hôm nay:
82
Hôm qua:
153
Tuần này:
82
Tháng này:
4390
Tất cả:
175803

Ý kiến thăm dò

Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể xã Vạn Thiện

Ngày 10/12/2022 16:58:30

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Đ/c: Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã

SĐT: 0982151058

Gmail: nguyenhuyhoang125@gmail.com

2. Đ/c: Bùi Thị Vân

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

SĐT: 0356280152

Gmail: Gmail: nguyenhuyhoang125@gmail.com

3. Đ/c: Đinh Thị Hồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

SĐT: 0912958751

Gmail: hongpnvt@gmail.com

4. Đ/c: Đỗ Văn Tài

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

SĐT: 0987406450

Gmail: taindvt@gmail.com

5.Đ/c: Đồng Khắc Dân

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

SĐT: 0911004369

Gmail: dongkhacdan1975@gmail.com

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Đ/c: Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã

SĐT: 0982151058

Gmail: nguyenhuyhoang125@gmail.com

2. Đ/c: Bùi Thị Vân

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

SĐT: 0356280152

Gmail: Gmail: nguyenhuyhoang125@gmail.com

3. Đ/c: Đinh Thị Hồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

SĐT: 0912958751

Gmail: hongpnvt@gmail.com

4. Đ/c: Đỗ Văn Tài

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

SĐT: 0987406450

Gmail: taindvt@gmail.com

5.Đ/c: Đồng Khắc Dân

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

SĐT: 0911004369

Gmail: dongkhacdan1975@gmail.com

Người tốt, việc tốt