Truy cập

Hôm nay:
30
Hôm qua:
137
Tuần này:
30
Tháng này:
3180
Tất cả:
180058

Ý kiến thăm dò

Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNEID

Ngày 22/04/2023 07:33:14


Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNEID và các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNEID

Bộ Công an thông báo và đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn cán bộ, người dân, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Hiện nay, theo khoản 8, Điều 13, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP thì “Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử”. Để tạo thuận lợi trong việc nhận biết đảm bảo chính xác ứng dụng VNeID và thông tin của người dân trên ứng dụng này, Bộ Công an đã cập nhật thêm tính năng giúp công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Bước 1: Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 và bật chức năng “Xác minh ứng dụng qua QR code” trong mục “Cá nhân”.

Zalo

Bước 2: Công dân quay lại "Trang chủ" để tạo QR code định danh điện tử.

Zalo

*Lưu ý: Mã QR code chỉ có hiệu lực trong vòng 01 phút. Hết 01 phút, công dân phải thực hiện tạo lại mã QR code.

Bước 3: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điên tử mức 2, sau đó thực hiện quét mã QR code của công dân ở Bước 1 để xác định ủng dụng VNeID của công dân là thật hay giả. Kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi quét mã QR code.

Zalo

Bước 4: Sau khi chứng minh ứng dụng VNeID của mình là ứng dụng do Bộ Công an phát triển, công dân có thể sử dụng chức năng hiển thị thông tin, giấy tờ tích hợp của mình trong mục “Ví, giấy tờ” để xuất trình cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính.

* Người dân, doanh nghiệp có thể truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa: https://hcc.thanhhoa.gov.vn để theo dõi những thông tin hữu ích:

- Phản ánh kịp thời, sinh động hoạt động của bộ phận một cửa tại Trung tâm và trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

- Cung cấp kịp thời thông tin về cải cách thủ tục hành chính; chính sách, pháp luật, chỉ đạo điều hành về lĩnh vực hành chính nhà nước.

* Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

- Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

- Các trường hợp chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Zalo

Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNEID

Đăng lúc: 22/04/2023 07:33:14 (GMT+7)


Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNEID và các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNEID

Bộ Công an thông báo và đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn cán bộ, người dân, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Hiện nay, theo khoản 8, Điều 13, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP thì “Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử”. Để tạo thuận lợi trong việc nhận biết đảm bảo chính xác ứng dụng VNeID và thông tin của người dân trên ứng dụng này, Bộ Công an đã cập nhật thêm tính năng giúp công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Bước 1: Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 và bật chức năng “Xác minh ứng dụng qua QR code” trong mục “Cá nhân”.

Zalo

Bước 2: Công dân quay lại "Trang chủ" để tạo QR code định danh điện tử.

Zalo

*Lưu ý: Mã QR code chỉ có hiệu lực trong vòng 01 phút. Hết 01 phút, công dân phải thực hiện tạo lại mã QR code.

Bước 3: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điên tử mức 2, sau đó thực hiện quét mã QR code của công dân ở Bước 1 để xác định ủng dụng VNeID của công dân là thật hay giả. Kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi quét mã QR code.

Zalo

Bước 4: Sau khi chứng minh ứng dụng VNeID của mình là ứng dụng do Bộ Công an phát triển, công dân có thể sử dụng chức năng hiển thị thông tin, giấy tờ tích hợp của mình trong mục “Ví, giấy tờ” để xuất trình cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính.

* Người dân, doanh nghiệp có thể truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa: https://hcc.thanhhoa.gov.vn để theo dõi những thông tin hữu ích:

- Phản ánh kịp thời, sinh động hoạt động của bộ phận một cửa tại Trung tâm và trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

- Cung cấp kịp thời thông tin về cải cách thủ tục hành chính; chính sách, pháp luật, chỉ đạo điều hành về lĩnh vực hành chính nhà nước.

* Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

- Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

- Các trường hợp chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Zalo

Người tốt, việc tốt