Truy cập

Hôm nay:
36
Hôm qua:
137
Tuần này:
36
Tháng này:
3186
Tất cả:
180064

Ý kiến thăm dò

Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 19/05/2023 09:04:25

Hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số!

Thực hiện Công văn số 1026 ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nông Cống về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, từ tháng 6/2022, Ủy ban nhân dân xã Vạn Thiện đã triển khai thành lập Ban chỉ đạo và tổ công nghệ số cộng đồng. Ở cấp xã, Ban chỉ đạo chuyển đổi số 17 thành viên do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, các thành viên và công chức ủy ban nhân dân, mời phó thư Đảng ủy và các trưởng đoàn thể tham gia Ban chỉ đạo; cấp thôn có từ 5 đến 7 thành viên do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng, lấy nòng cốt là đoàn thanh niên.

Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập với nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo.

Tổ công nghệ số giúp người dân cài đặt các ứng dụng thông minh trên điện thoại

Trong thời gian vừa qua, Tổ công nghệ số đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia. Đến nay 100% người dân được cấp mã định danh điện tử, 100% người dân được hỗ trợ tiếp cận với nền tảng số. Từ những việc làm trên đã góp phần chuyển đổi số trên địa bàn xã Vạn Thiện.

Hoài Nam

Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

Đăng lúc: 19/05/2023 09:04:25 (GMT+7)

Hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số!

Thực hiện Công văn số 1026 ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nông Cống về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, từ tháng 6/2022, Ủy ban nhân dân xã Vạn Thiện đã triển khai thành lập Ban chỉ đạo và tổ công nghệ số cộng đồng. Ở cấp xã, Ban chỉ đạo chuyển đổi số 17 thành viên do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, các thành viên và công chức ủy ban nhân dân, mời phó thư Đảng ủy và các trưởng đoàn thể tham gia Ban chỉ đạo; cấp thôn có từ 5 đến 7 thành viên do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng, lấy nòng cốt là đoàn thanh niên.

Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập với nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo.

Tổ công nghệ số giúp người dân cài đặt các ứng dụng thông minh trên điện thoại

Trong thời gian vừa qua, Tổ công nghệ số đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia. Đến nay 100% người dân được cấp mã định danh điện tử, 100% người dân được hỗ trợ tiếp cận với nền tảng số. Từ những việc làm trên đã góp phần chuyển đổi số trên địa bàn xã Vạn Thiện.

Hoài Nam

Người tốt, việc tốt