Truy cập

Hôm nay:
13
Hôm qua:
88
Tuần này:
308
Tháng này:
1297
Tất cả:
90720

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới

Trình tự thực hiện

- Ban phát triển thôn, bản tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thôn, bản nông thôn mới (sau đây cụm từ “nông thôn mới” được viết tắt là NTM) và gửi hồ sơ đề nghị UBND  xã thẩm tra các tiêu chí thôn, bản NTM.

 - UBND xã:

+ Tổ chức thẩm tra: UBND xã thành lập Tổ thẩm tra (gồm lãnh đạo Ban chỉ đạo xã, cán bộ phụ trách NTM, cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan đến nội dung các tiêu chí và đại diện các tổ chức chính trị- xã hội của xã) để thẩm tra hồ sơ và thực tế mức độ đạt từng tiêu chí thôn, bản NTM; các thành viên theo lĩnh vực phụ trách có văn bản báo cáo kết quả thẩm tra gửi về bộ phận tổng hợp (là cán bộ phụ trách NTM) để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo, UBND xã.

+ Tổ chức lấy ý kiến: UBND xã tổng hợp danh sách thôn, bản đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM, công bố trên hệ thống truyền thanh trong thời gian 10 ngày để lấy ý kiến của nhân dân trong xã.

+ Hoàn thiện hồ sơ: Ban chỉ đạo xã tổ chức họp (gồm các thành viên Ban chỉ đạo xã và Tổ thẩm tra tiêu chí thôn, bản NTM) để lấy ý kiến thống nhất danh sách thôn, bản được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM; UBND xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM khi số phiếu thống nhất tại cuộc họp đạt tỷ lệ 90% trở lên trình UBND cấp huyện.

 - UBND cấp huyện tổ chức thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính

 

Thành phần hồ sơ

STT

Loại giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1

- Văn bản đề nghị thẩm tra các tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM (Theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

·         Mẫu số 03.docx

 

2

- Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn thôn, bản (Theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

·         Mẫu số 06.docx

 

3

- Biên bản họp thôn (Theo mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

·         Mẫu số 09.docx

 

4

- Quyết định phê duyệt của UBND xã kèm theo thuyết minh phương án (đề án) xây dựng thôn, bản NTM (bản sao).

   

5

- Các văn bản chứng minh đánh giá đạt của các tiêu chí thôn, bản NTM (có xác nhận của trưởng thôn).

   

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ

 

Phí

Không có thông tin

   

Lệ phí

Không có thông tin

   

Mức giá

Không có thông tin

   

Thời hạn giải quyết

Văn bản không quy định

 

   

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

   

Cơ quan thực hiện

UBND xã

   

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

   

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã

   

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

   

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

   

Kết quả thực hiện

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM.

   

Căn cứ pháp lý của TTHC

·         Quyết định 1415/2017/ QĐ-UBND

·         Quyết định 2392/2017/QĐ-UBND

   

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Thôn, bản đạt chuẩn NTM phải đảm bảo các điều kiện:

- Có đăng ký thôn, bản đạt chuẩn NTM, được UBND xã, UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện;

- Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn thôn, bản đạt chuẩn theo quy định.

   

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

   
  

Người tốt, việc tốt